fbpx

Şcoala de Dream Management

Şcoala de Dream Management este deschisă tuturor celor care au participat la un curs de Dream Managament şi care doresc să devină ei înşişi Dream Managers.

Dream Manager este persoana care are abilităţi avansate pentru realizarea propriilor visuri şi pentru acompanierea altor persoane în procesul de identificare şi realizare a celor mai înalte aspiraţii personale şi profesionale. Managerii de visuri pot lucra, formal sau informal, pe bază de voluntariat sau nu, în companii, în şcoli şi licee, în organizaţii non-guvernamentale, în parohii, în instituţii publice, în sistemul bancar,  etc.

Managerul de visuri îşi însuşeşte o ‘fişă a postului’, pornind de la viziunea exprimată în cartea “Dream Management. Fişa postului pentru cei care aleg să devină managerii propriilor vieţi”. El / ea nu dă sfaturi, ci foloseşte puterea ştiinţei şi a abilităţilor sale pentru a a se ajuta pe sine şi pe alţii să îşi clarifice visul, să îl reprezinte în lume, să îi planifice etapele, să se organizeze în vederea realizării sale, să creeze şi să gestioneze echipa care va conlucra pentru realizarea visului, să monitorizeze progresul spre vis şi să îi sărbătorească realizarea.

Managerii de visuri pot lucra individual sau în procese de grup, contribuind la realizarea viziunii comunităţii de Dream Management din România şi, în viitor, din întreaga lume.

Prima etapă a Şcolii de Dream Management este structurată pe parcursul a şase luni. În fiecare lună vor fi organizate câte două module a câte 4 ore (sâmbăta dimineaţa), pentru un total de 48 de ore de formare. Între module, cursanţii vor avea de făcut teme individuale şi de grup, de reflecţie şi de acţiune. De asemenea, de la un modul la altul, cursanţii vor avea de citit (integral sau parţial) cel puţin o carte relevantă pentru tema modulului.

Absolvenţii Şcolii de Dream Management vor fi invitaţi să facă parte din comunitatea de Dream Management şi să contribuie activ şi creativ la dezvoltarea mişcării de Dream Management. Viziunea noastră este ca în 10 ani să facem în aşa fel încât 30-50% dintre români să îşi fi identificat şi realizat un vis. Mai multe informaţii despre viziunea programului de Dream Management sunt disponibile în secţiunea aferentă de pe acest site.